Bên cạnh con trỏ và kỹ thuật tình dục ở trên, hãy ghi nhớ để mua một món đồ chơi tình dục mới. Làm cho nó một trong những đối tác của bạn sẽ thực sự thích. Thông thường có hàng rào liên quan đến #lovetoy hoặc bất kỳ loại trang web đồ chơi tình dục bổ sung nào thì bạn chắc chắn phải phân tích nhiều hơn. Buộc nó bằng một cái nơ và đặt nó dưới gối của họ. Tương tự như vậy, hãy nghĩ đến việc thử một bôi trơn tình dục mới cho một trong hai bạn để thử hoặc cả hai.