Chào các bạn !

BQT tạm bảo trì Server từ 7h30 đến 10:30 29/1/2019 ( có thể xong sớm hơn )

Nâng cấp hệ thống antihack

Thân !