3. ĐUA TOP 10 Ngày Chủng Tộc


Thời gian:- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 11/01/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 21/01/2019


Nội Dung:
- Đồ nhận theo chủng tộc , có thể nhận cấp thấp hơn
- 7 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và Level bằng Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất  • Đổi giới tính từ ngày 16/01/2019 trở đi bị loại khỏi TOP
Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
ZzKenzZ - DW
0ne0ne - RF
Fancake - EFL
TrumPK - DL
Dracula - DK
HeoCon - SUM
ZzLiuLiuzZ - MG
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option