2. ĐUA TOP 5 NGÀY NORIA

Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 11/01/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 16/01/2019

Nội Dung:


- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất
# Nhân vật Relife Reset Lớp nhân vật RS Cuối
1 GauHP 0 40 Grand Master 16/01 00:26:35
2 Nunu 0 40 Hight Elf 16/01 00:27:18
3 KelvisEF 0 40 Hight Elf 16/01 00:28:59
4 0ne0ne 0 40 First Master 16/01 00:29:20
5 ZzKenzZ 0 40 Grand Master 16/01 00:29:49
TOP
Phần thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 - 4 - 5 100.000 Gcoin