Vào hổi 12h50 sau khi thay đổi nhân vật RS bị lag out ra ngoài sau đó mình RS máy vào đi vào lại vẫn không vào đc đã gọi điện hỏi các AE chơi cùng nhưng tất cả các AE đều không vào đc
MONG GM SỬ LÝ CHO AE CHƠI
Thân!!!