TOP Phần ThưởngTop 1200.000 Gcoin
Top 2


150.000 Gcoin

Top 3


100.000 Gcoin


# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 ThienMi 0 257 400 Hight Elf 10/01 15:54:23
2 CLGT 0 234 400 First Master 10/01 12:31:42
3 Pika 0 194 215 Grand Master 10/01 16:52:27Sẽ phát 17h ngày mai 11/01/2019 BQT Thông báo