Đua Top All :

Từ 00h ngày 23-10 đến 24h ngày 02-11 23:59'
Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có ** lần Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả
# Nhân vật Relife Reset Lớp nhân vật RS Cuối
1 Family 1 4 First Master
2 ICxPhogCan 1 4 Lord Emperor
3 ICxTrung 1 4 First Master
4 MrTuanMTP 1 4 Lord Emperor
5 TuanSaker 1 4 First Master
Top
Phần Thưởng
Lượng
1 1 Sét Đồ Cấp 7 + Luck + 1 Option + 12
2 Lông vũ 7 màu
01
2 1 Sét Đồ Cấp 6 + Luck + 1 Option + 11
1 Lông vũ 7 màu
01
3 1 Sét Đồ Cấp 5 + Luck + 1 Option + 11
1 Lông vũ 7 màu
01
4 - 5 1 Sét Đồ cấp 3 + Luck + 1 Option + 11
1 Lông vũ 7 màu
01


Báo danh :

Tên nhân vât :
Phần thưởng muốn nhận :