Đua Top All Bá Vương :

Từ 00h ngày 10-10 đến 24h ngày 30-10 23:59'


Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có ** lần Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 BoaHancok 3 221 400 Hight Elf 30/10 00:20:13
2 TongTuLenh 3 221 400 Dimension Master 07/10 23:41:38 30/10 00:31:42
3 LuciFerr 3 221 400 Grand Master 23/10 10:46:54 30/10 00:42:01
4 DungXoaEm 3 221 400 Lord Emperor 27/10 11:11:01 30/10 00:43:20
5 zHAMY1808z 3 221 400 Hight Elf 30/10 00:43:33
Top
Phần Thưởng
Lượng
1 1 Sét Đồ Socket + 5 Lỗ Đã Khảm Socket 5 + 15 01
2 1 Sét Đồ Socket + 5 Lỗ Đã Khảm Socket 4 + 13 01
3 1 Sét Đồ Socket + 5 Lỗ Đã Khảm Socket 3 + 13 01
4 - 5 1 Sét Đồ Socket + 5 Lỗ Đã Khảm Socket 3 + 13 01