Chào các bạn !

BQT tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống máy chủ từ 23h30 đến 23h55 20/4/2018

Thời gian Bảo Trì : 23h30 đến 23h55 20/4/2018

Sau thời gian trên các bạn có thể đăng nhập vào game và chơi bình thường .

Rất xin lỗi các bạn về sự bất tiện lần này .