VINH HOA PHÚ QUÝ
► Thời gian :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 25/01/2018 đến hết tháng 2


► Nội dung:

- Nạp đủ mốc nhận ngay

Lưu Ý : Nạp qua ATM được thêm 20%
https://www.facebook.com/mudevuong.vn/
Mốc Phần thưởng nhận ngay khi nạp đủ
1.000.000 1 Cánh cấp 3 + Luck
3.000.000 1 Wing 3 + Luck + 1 Option + 13
2 Vũ Khí Socket ( Tùy chọn) + 3 Lỗ Socket ( đã khảm ) + 13
Nâng 3 Món + 15
6.000.000 Thêm
1 Sét Đồ Socket + 3 lỗ Socket đã khảm + 11
9.000.000 Nâng cấp thêm
1 Wing Season 8 ( Thiên Thần - Ác Quỷ) + Luck + 1 Option
5 Item + 15
Thêm 1 Dòng EXC tùy chọn vào 5 Item
Lưu ý:
Mốc 1tr 3tr 6tr vui lòng chọn mốc cao nhất
Mốc 9tr nạp thể nhận thêm để tri ân