Đua Top Phú Hộ
14h ngày 09-11 đến 24h ngày 14-11 23:59'
Xếp hạng theo Tổng tổng thẻ đã nạp vào máy chủ

TOP Phần thưởng
B0ssEF
Wing 2 + Luck + MaNaLost + 11
DLCuTo
Wing 2 + Luck + MNL
BossDK
Wing 2 + 1 Option
CucXiLau -
PinDW
Wing 2 +Luck