THÔNG TIN SERVERThông Tin Server
Tạo Nhân Vật
EXP : 150x Thuật Sĩ (SUM) : 300
Tỉ Lệ Drop: 20% - Drop Ngọc : 3% Chiến Binh (RF) : 350
Phiên Bản : Season 6.3 Premium Đấu Sĩ (MG) : 220
Giới Hạn Reset : 3 lần / ngày Chúa Tể (DL) : 250
Train Quái Drop Ngọc : Map Arena [Sub-20] Tạo NV Mới : 3 Reset / 1000 Point / 100.000 Zen
Antihack : Chống **** 99% (Block Triệt Để) Tạo Tài Khoản Mới : 10.000.000 Zen (Ngân Hàng)
Alpha Test : 14h00 07/11/2019 (Có xóa nhân vật) Tạo Guild : 300 Level / 10 Reset
Open Beta : 14h00 09/11/2019 Max Wing 3 - No Item Custom


Sub
Quái Vật
Giao Dịch
Hòm Đồ
PK Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Golbin Ủy Thác
1 Không Không Không Không
2 Không Không Không Không Không
3 ->10 Không Không Không Không
20
(Event)
Không Không Không Không Không