Đua Top Aphatest máy chủ ARENA
Thời gian : Bắt đầu lúc : 14:00
ngày 07-11-2019 đến 14:00 ngày 08-11-2019
Nội dung sự kiện:


Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật ở BXH ALL sẽ được phần thưởngTOP Phần Thưởng
Top 1200.000 GcoinTop 2150.000 Gcoin


Top 3


100.000 Gcoin