Đua Top Chủng Tộc :

14h ngày 14-06 đến 24h ngày 21-06 23:59'

Tính Theo BXH Từng Chủng Tộc
Phần thưởng nhận theo chủng tộc
Đổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
Pepsi 0 60 400 First Master 21/06 00:17:37
Poseidon 0 60 400 First Master 21/06 00:23:40
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1102 0 60 400 Dimension Master 21/06 00:18:26
VinaHouse 9 (Loại ) 0 60 400 Dimension Master 21/06 14:32:42 21/06 00:19:00
BIOS 0 60 400 Dimension Master 21/06 00:23:29
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
GameOver 0 60 400 Lord Emperor 21/06 00:19:17
SONY 0 60 400 Lord Emperor 21/06 00:20:41
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
HoangTuGio 0 60 400 Duel Master 21/06 00:38:48
BoThienHa 0 60 400 Duel Master 21/06 00:41:31
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
MutMatCho 0 60 400 Hight Elf 21/06 00:16:24
BeoClub 0 60 400 Hight Elf 21/06 00:21:13
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
RF01 ( Loại ) 0 60 400 Blade Master 19/06 12:21:21 21/06 00:23:02
BooLove 0 60 400 Blade Master 21/06 00:33:21
VNLa0Gia 0 60 355 Blade Master 21/06 16:34:58
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
VNLaoGia 0 60 400 Grand Master 21/06 00:20:57
TraiBao 0 60 400 Grand Master 21/06 00:21:31
Top Phần thưởng
1 Vũ khí cấp 4 + Luck + 1 Option
2 Ring + 1 Option ( Tùy chọn)

TOP 1 : Báo danh dòng muốn nhận
TOP 2 : Báo danh Ring + dòng muốn nhận