Event tham gia nhóm nhận Gifcode
Link group: https://www.facebook.com/groups/458392477935172
Trong nhóm BQT sẽ phát Gifcode nhé !!
Thời gian phát 15/6/2019