PDA

View Full Version : Sự kiện 1. Sự kiện Đế Vương 2 Đua Top Alpha Test 13:00 16/2/2018 máy chủ ĐẾ VƯƠNG 2
 2. Sự kiện Huyền Thoại Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta ĐẾ VƯƠNG
 3. Sự kiện Đế Vương 2 Like Share trên Facebook Nhận GifCode ( 20.000 Gcent)
 4. Sự kiện Huyền Thoại Sự Kiện Tổ Đội Săn Ngọc Vào 21h Chủ Nhật 3.12.2017
 5. Tổng Kết Đua Top Aphatest Đế Vương
 6. Tổng Kết Đua Top All 5 Ngày Open Beta Đế Vương
 7. Tổng Kết Đua Top Phú Quý Đế Vương
 8. Sự kiện Huyền Thoại Event PK " Sức Mạnh Chủng Tộc " Máy Chủ Đế Vương
 9. Sự Kiện Chung Lịch Even PK " Sức Mạnh PK Chủng Tộc " Máy Chủ Đế Vương
 10. Tổng Kết Event PK " Sức Mạnh Chủng Tộc " Máy Chủ Đế Vương
 11. Tổng Kết Đua Top Bang Hội + Top Chủng Tộc
 12. Tổng Kết Công Thành Chiến lần I máy chủ Đế Vương
 13. Sự Kiện Chung Sự Kiện Đua Top máy chủ ĐẾ VƯƠNG Cuối Năm 2017
 14. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng Open Beta
 15. Tổng Kết Trao Giải Đua Top 5 ngày Tháng 12
 16. Sự kiện Huyền Thoại Sự Kiện Săn Item Đổi PCPoint - PP - Gcent cuối năm 2017
 17. Sự Kiện Chung Đua Top Danh Vọng từ 0h 27/12 đến 07/01/2017
 18. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Tháng 12 Đế Vương
 19. Sự Kiện GM Công Thành Chiến lần III máy chủ Đế Vương vào 20:00 04/1/2018
 20. Tổng Kết ĐUA TOP THÁNG 12 - 15 Ngày
 21. Sự kiện Huyền Thoại Sự Kiện Tổ Đội Săn Ngọc Vào 21h Chủ Nhật 31.12.2017
 22. Sự kiện Huyền Thoại Đua TOP Tháng 1/2018 - Chào Mừng Năm Mới 2018
 23. Tổng Kết Công Thành Chiến Lần III
 24. Tổng Kết Đua Top Danh Dọng
 25. Sự kiện Huyền Thoại Đua Top Danh Vọng từ 0h 08/01 đến hết 18/01/2017
 26. Sự Kiện Chung Công Thành Chiến Lần 4 máy chủ ĐẾ VƯƠNG 20:00 14.01.2018
 27. Tổng Kết Đua Top All 10 ngày Open Beta tháng 1
 28. Tổng Kết Công Thành Chiến Lần 4 máy chủ ĐẾ VƯƠNG
 29. Tổng Kết Đua Top All 15 Ngày Tháng 1 Máy Chủ Đế Vương
 30. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng từ 0h 08/01 đến hết 18/01/2017
 31. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Tháng 1 Đế Vương
 32. Sự kiện Huyền Thoại Chuỗi Sự Kiện Đua Top từ 22/1 đến 15/2/2018 máy chủ Đế Vương
 33. Sự kiện Huyền Thoại Đua Top Phú Hộ lần III 25/1 đến 28/2 Đế Vương
 34. Sự kiện Huyền Thoại Đua Top Danh Vọng từ 0h 22/01 đến hết 12/02/2017
 35. Tổng Kết Tổng Kết Đua Top Cuối Tháng 2 năm 2018
 36. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng Tháng 2
 37. Tổng Kết Đua Top All Tháng 2/2018
 38. Sự kiện Đế Vương 2 Khuyến mãi 50% Giá trị thẻ nạp máy chủ ĐẾ VƯƠNG 2
 39. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Aphatest máy chủ Đế Vương 2
 40. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Tháng 2 máy chủ Đế Vương
 41. Tổng Kết Đua Top All Open Máy Chủ Đế Vương 2
 42. Tổng Kết Phú Hộ Đế Vương 2
 43. Tổng Kết Đua Top All Toàn Sever Đế Vương 2
 44. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Đế Vương 2
 45. Tổng Kết Đua Top Bang Hội Đế Vương 2
 46. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng Đế Vương 2
 47. Sự kiện Đế Vương 2 Đua TOP tháng 3 máy chủ Đế Vương - 2
 48. Tổng Kết Tổng kết tốp tháng 03 - Máy chủ đế vương 2
 49. Event Thiên Đế Đua Top Test máy chủ Thiên Đế
 50. Event Thiên Đế Event Đua Top Thiên Đế
 51. Tổng Kết Đua Top Test Thiên Đế
 52. Sự Kiện GM Event Tìm GameMaster 20:30 10/4/2018
 53. Tổng Kết Đua Top All 5 Ngày
 54. Tổng Kết Tổng Kết Đua Top Phú Hộ
 55. Event Thiên Đế Đua Top Chủng Tộc
 56. Tổng Kết Đua Top All Máy chủ Thiên Đế
 57. Tổng Kết Đua Top Bang Hội
 58. Event Thiên Đế Đua Top Cuối Tháng 4 ( 17/4 ~ 30/4) máy chủ THIÊN ĐẾ
 59. Event Thiên Đế Sự Kiện Công Thành Chiến vào 20:00 22/4/2018
 60. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng - Thiên Đế
 61. Tổng Kết Công Thành Chiến Thiên Đế
 62. Tổng Kết Đua Top All Cuối Tháng 4
 63. Tổng Kết Tổng Kết Đua Chủng Tộc Tháng 4
 64. Event Thiên Đế Sự Kiện Đua Top Tháng 6 máy chủ THIÊN ĐẾ
 65. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Tháng 5 máy chủ Thiên Đế
 66. Event Thiên Đế Danh Sách Tham Gia Event PK Chủng Tộc
 67. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng + Top All Tháng 5
 68. Event Thiên Đế Sự Kiện Công Thành Chiến vào 20:00 17/6/2018
 69. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Tháng 6
 70. Tổng Kết Công Thành Chiến Thiên Đế Lần II
 71. Sự Kiện Bá Vương ĐUA TOP Thử Nghiệm máy chủ Bá Vương
 72. Tổng Kết Đua Top All Tháng 6
 73. Tổng Kết Tổng kết TOP Danh Vọng Tháng 6 Máy chủ Thiên Đế
 74. Sự Kiện Bá Vương Event Đua Top Bá Vương
 75. Sự Kiện Bá Vương Khuyến mãi 30% Giá trị thẻ nạp và 50% qua ATM máy chủ Bá Vương
 76. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Test Bá Vương
 77. Sự Kiện Bá Vương Tổng Hợp Sự Kiện Ingame tại máy chủ Bá Vương
 78. Tổng Kết Đua Top All 5 Ngày Bá Vương
 79. Tổng Kết Vinh Hoa Phú Quý Bá Vương
 80. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Bá Vương
 81. Tổng Kết Đua Top All và Top Class Bá Vương
 82. Tổng Kết Tổng kết đua TOP Danh Vọng
 83. Sự Kiện Bá Vương Event Đua Top Cuối Tháng 7 và Đầu Tháng 8 Bá Vương
 84. Sự Kiện Bá Vương Công Thành Chiến máy chủ BÁ VƯƠNG vào 20:00 4/8/2018
 85. Tổng Kết Đua Top Chủng Tốc Cuối T.7 Bá Vương
 86. Tổng Kết Đua Top All T.8 máy chủ Bá Vương
 87. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng
 88. Thông Báo - Bá Vương Event Đua Top Cuối Tháng 8 máy chủ Bá Vương
 89. Tổng Kết Đua Top All + Chủng Tộc Tháng 8 Bá Vương
 90. Sự Kiện Bá Vương Event Đua Top Bá Vương - Tháng 9 - Ring Wing SS8
 91. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Bá Vương Tháng 9
 92. Sự kiện - Chí Tôn Đua Top Aphatest máy chủ Chí Tôn
 93. Sự kiện - Chí Tôn Event đua TOP máy chủ CHÍ TÔN
 94. Sự Kiện Bá Vương Trao giải đua TOP 30/9 - 1/10
 95. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng Tháng 9
 96. Sự Kiện Bá Vương Event Đua Top Tháng 10 máy chủ Bá Vương
 97. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Aphatest Chí Tôn
 98. Tổng Kết Đua Top All 5 Ngày máy chủ Chí Tôn
 99. Sự kiện - Chí Tôn Truy Tìm GM máy chủ Chí Tôn vào 19:30 14/10/2018
 100. Tổng Kết Đua Top Phú Hộ - Chí Tôn
 101. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Chí Tôn
 102. Sự kiện - Chí Tôn Công Thành Chiến máy chủ BÁ VƯƠNG vào 20:00 21/10/2018
 103. Tổng Kết Chủng Tộc Tháng 10 - Bá Vương
 104. Tổng Kết Đua Top Bang Hội + Top All + Top Danh Vọng
 105. Tổng Kết Trao Giải CTC máy chủ Chí Tôn
 106. Sự kiện - Chí Tôn Event Đua Top Cuối Tháng 10 và Đầu Tháng 11 máy chủ Chí Tôn
 107. Tổng Kết Đua Top All Tháng 10 máy chủ Bá Vương
 108. Tổng Kết Đua Top All Tháng 11 máy chủ Chí Tôn
 109. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Chí Tôn Tháng 1
 110. Sự kiện Huyền Thoại Đua Top Aphatets máy chủ Huyền Thoại 14:00 12-06-2019
 111. Sự Kiện Noria Thực hiện sự kiện LIKE SHARE nhận Gifcode máy chủ NORIA
 112. Sự Kiện Noria Sự kiện đua Top máy chủ NORIA
 113. Tổng Kết Tổng kết đua top Alphatest máy chủ Noria
 114. Thông Báo - Noria Thời gian mở Drop Huy Hiệu Hoàng Tộc và Lông Vũ
 115. Sự Kiện Noria Trao Giải Đua Top All 5 Ngày Noria
 116. Sự Kiện Noria Trao Giải Vua Nạp Noria
 117. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Noria
 118. Tổng Kết Đua Top All Máy chủ Noria
 119. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Danh Vọng
 120. Sự kiện Huyền Thoại Năm cách hàng đầu để đối xử với bản thân ngay bây giờ khi mùa hè kết thúc
 121. Sự kiện Huyền Thoại Event Đua Top Huyền Thoại
 122. Sự kiện Huyền Thoại Tham gia Group Facebook nhận Gifcode
 123. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc máy chủ Huyền Thoại
 124. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng + Top Guild
 125. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All
 126. Sự Kiện Tarkan Event Đua Top Aphatest máy chủ TARKAN vào 14:00 07/11/2019
 127. Sự Kiện Tarkan Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Tarkan
 128. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Alphatest máy chủ TARKAN
 129. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Phú Hộ
 130. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc
 131. Tổng Kết Trao Giải Đua Top ALL
 132. Tổng Kết Trao Giải Đua Top GULD
 133. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Danh Vọng
 134. Thông Báo - Bá Vương Sự Kiện Đua TOP Đợt 2 máy chủ TARKAN
 135. Tổng Kết Trao Giải Đua Top ALL
 136. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc